Aktuality

Dětská psychiatrická léčebna Opařany = vzdělávací základna

Už mnoho let působí Dětská psychiatrická léčebna Opařany, největší zařízení svého druhu v České republice, jako vzdělávací základna pro mnoho vzdělávacích institucí. Ve školním roce 2004/ 2005 jsme vyhověli žádostem o exkurze či stáže např. 1.LF UK Praha / 1 stud./, PF Univerzity Palackého Olomouc / 2 stud./, VOŠ Bílá vločka České Budějovice /2 exkurze/, SZŠ a VZŠ České Budějovice / 15 stud./, VOŠ sociálně právní v Prachaticích /2 stud./ a SZŠ Tábor.

Kromě těchto individuálně posuzovaných žádostí tvoří naše zdravotnická pracoviště vzdělávací základnu pro studenty Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve zmiňovaném období se jednalo převážně o budoucí zdravotně sociální nebo sociální pracovníky, absolventy studijního oboru Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby, kteří absolvovali v Dětské psychiatrické léčebně Opařany zdravotně sociální praxi /61 stud./ a sociální intervenci /1 stud./. Možnost stáží využily i další dvě studentky JCU, a to z Teologické fakulty a z Pedagogické fakulty- ateliéru arteterapie.

Smlouva, která oba subjekty zavazuje, poskytuje studentům JCU i pracovištím léčebny jistoty ve formě práv a povinností a umožňuje studentům získávat množství informací z oblasti dětské a dorostové psychiatrie a nám zpětnou vazbu, kterou dále zhodnocujeme a využíváme ke kontinuálnímu zvyšování kvality poskytované péče.

Mgr. Květa Poskočilová- hlavní sestra, koordinátor vzdělávání