Aktuality

Dětská psychiatrie pidiobor

Bezprecedentní, nepodložená a neodborná doporučující  informace od lékařské komory. Žádný pidiobor. Nejen odborníci pedopsychiatři, ale rodiče dětí by měli reagovat na prohlášení.  Naopak potřeba zdravotních služeb dětské psychiatrie stoupá.  Stoupá nutnost doplnit zejména ambulantní síť odborníky pedopsychiatry.  Pokud by došlo na takováto nesystémová doporučení, dojde jednoznačně ke zhoršení dostupnosti, kvality a bezpečí poskytovaných služeb. To si nedovolí žádná vyspělá společnost. Je potřeba vědět, že jsou děti a rodiny, které v převaze potřebují dětskou psychiatrii, která v jejich poptávce převažuje nad ostatními medicínskými obory.
více na i-dnes.cz, addp.cz