Aktuality

Dne 14. 3. 2005 navštívila Dětskou psychiatrickou léčebnu 13členná norská delegace Rotary Clubu Gardermoen.

Delegaci tvořili zástupci různých profesí - majitelé farmy, pekáren, bussines center a dalších společností, nechyběli ani lékaři a zdravotní sestry.
Norská návštěva se při prohlídce léčebny zajímala o systém financování psychiatrické péče, o postavení léčebny v systému služeb dětské psychiatrie, setkala se s klienty DPL a měla možnost nahlédnout do jejich léčebného soukromí.
RC Gardermoen se, ve spolupráci s Hnutím Na vlastních nohou, rozhodl podpořit pokračování projektu zooterapie a budování farmy. V prostorách současné farmy by měla vzniknout typická norská stavba - srub, který přijede na začátku léta budovat skupina norských podnikatelů spolu s pacienty a dalšími dobrovolníky.
V příjemné atmosféře zazněl obdiv k současnému stavu léčebny, ocenění příjemných exteriérů a RC nabídl spolupráci i do budoucna.
foto