Aktuality

Dny evropského dědictví (EHD) 10.-18.9. 2022 v DPN Opařany

Naše nemocnice se hlásí k akci již od roku 2004 a nabízí prohlídky historických prostor 18. rokem. Přijďte se podívat i letos.

Máme zde 4 kulturní památky: bývalý jezuitský klášter (interiéry - křížová chodba, barokní refektář, muzejní prostory), vodárenská věž, barokní brána Markéta, park.

Komentované prohlídky historických interiérů nemocnice si objednejte, v případě zájmu, předem na telefonním čísle 381 204 211 - recepce nemocnice.
Prohlédnout si areál nemocnice můžete i bez průvodce.

www.historickasidla.cz

www.dpnoparany.cz/pro-pacienty/historie/historie.html