Aktuality

Dny evropského dědictví (EHD) - 11. - 19. září 2021 v DPN Opařany

DPN se hlásí k akci již od r. 2004, nabízí prohlídky historických prostor 17. rokem. Přijďte se podívat i letos.

4 kulturní památky: bývalý jezuitský klášter (interiéry - křížová chodba, barokní refektář, muzejní prostory), vodárenská věž, barokní brána Markéta, park.

Komentované prohlídky historických interiérů nemocnice je nutné objednat předem na telefonním čísle 381 204 211 - recepce nemocnice.
Prohlédnout si areál nemocnice mohou návštěvníci i bez průvodce.

EHD 2021, kulturní památky v DPN, komentované prohlídky