Aktuality

DPL Opařany nabídla prostory pro cvičný byt Základní škole při léčebně od 1.5.2011.

Někteří pacienti musí pro svůj zdravotní stav být opakovaně hospitalizováni v léčebně. Navíc někteří nemají dobré rodinné zázemí a nebo jsou vychováváni mimo rodinu. I v době hospitalizace můžeme přispět k tomu, aby děti s psychiatrickou problematikou byly lépě připravovány a trénovány pro běžný život.
Projekt bude realizován školou a léčebna se bude podílet jak v oblasti teoretické, tak praktické. Také pomůže podle možností s vybavením.
Byt 2+1 se nachází v prostorách ubytovny DPL. Je zasazen do běžného přirozeného prostředí, kde se děti budou potkávat s nájemníky.
Foto