Aktuality

DPL reagovala na výzvu v regionálním tisku a podpořila sbírku pořádanou MěÚ v Táboře a VÚ AČR- Velitelství vojenské policie v Táboře pro Kosovo.

Léčebna 10.5.2007 darovala 20 dětských postýlek, které byly vyřazeny jako nepotřebný majetek a dále dětské oblečení a hračky.
Dar léčebny spolu s další sbírkou z Tábora a okolí byl určen nemocnici v Prištině, kam byl dopraven a předán prostřednictví AČR začátkem července 2007 pod záštitou CIMICu.
Ředitelka léčebny se zúčastnila na pozvání jednak předání daru na velitelství VÚ v Táboře, kde převzala poděkování od starostky města Tábora Hany Randové a od plk. Neubauera.
23.8.07 v Táboře při slavnostním uvítání návratu vojáků 10. kontingentu jednotek KFOR z Kosova převzala ředitelka léčebny za přítomnosti ministryně obrany Vlasty Parkanové Pamětní plaketu od velitele 10. kontingentu pplk. Ladislava Švejdy za humanitární pomoc DPL v oblasti Kosova.

Foto