Aktuality

DPN dostala 100 000 ,- Kč

DPN   dostala 100 000 ,- KčGenerální ředitel Motor Jikov Group a.s. ing. Miroslav Dvořák přijel za dětmi do nemocnice.

Přivezl šek na 100 000,- Kč, slavnostně ho předal ředitelce nemocnice a dětem u vánočního stromečku v refektáři. Na děti nezapomněl s hokejkami a dále ani s předvánočním rautem, který byl ještě dalším darem pro socioterapeutické zkušenosti dětí. Nechyběl dort a přípitek ke 115. narozeninám firmy a 90. narozeninám DPN.

Finanční dar bude použit pro rekonstrukci podlahy ve florbalové hale v nemocnici v r.2015. Předání daru předcházela prohlídka haly, návštěva keramické dílny a sebezkušenostní tvorba pana ředitele pod odborným dohledem arteterapeutky.

DPN Opařany a Motor Jikov Group a.s. spolupracují již 15 let 1999-2014. Jak uvádí firma na svém webu : MOTOR JIKOV GROUP se dlouhodobě profiluje jako společensky odpovědná firma. Dárcovství a podpora aktivního života je nedílnou součástí tradiční firemní kultury. S potěšěním podpořili instituce a projekty, mezi které patří 15 let DPN Opařany.