Aktuality

DPN Opařany získala Certifikát kvality ISO 9001

27. 11. 2013 proběhl Certifikační audit fi BUREAU VERITAS Certification, na základě kterého získala DPN Opařany CERTIFIKÁT KVALITY dle normy ISO 9001: 2009 č. CZ003247-1 .
Oblastí certifikace je poskytování komplexních specializovaných zdravotních služeb v oblasti lůžkové péče v oboru dětská a dorostová psychiatrie, ambulantní péče v oboru dětská a dorostová psychiatrie , ambulantní péče psychiatrie pro dospělé, klinické psychologie a fyzioterapie.
Platnost certifikátu od 5.12.2013 do 4.12.2016 je za předpokladu následného uspokojivého udržování funkčnosti systému managementu
Příprava na certifikaci dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 probíhala v DPN Opařany v období
od 2/2012 do 11/2013 .
Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a v souladu s Vyhláškou č. 102/2012 Sb. je povinností každého poskytovatele zdravotních služeb zavést minimální hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí.

 

DPN  Opařany  získala Certifikát  kvality ISO 9001

 

DPN  Opařany  získala Certifikát  kvality ISO 9001

 

DPN  Opařany  získala Certifikát  kvality ISO 9001