Aktuality

Gapahuk byl opravdu dokončen 26.4.2006

3 dny pracovali norští přátelé a své dílo odevzdali opravdu 26.4.2006. Léčebna převzala dar od členů norského Rotary Clubu Gardemoen velmi slavnostně. Gapahuk byl vyzdoben norskou a českou vlajkou, nechyběla ani vlaječka Rotary clubu Gardemoen ani symbol hnutí. Barevná Stonožka od dětí ze ZŠ Damníkov se na Gapahuku vyjímala velmi pěkně. Jak jí to tam slušelo!
Na předání stavby přijela  paní Běla Gran Jensen a byla nadšena. Děti z léčebny se těšily, mnohé také se stavbou dle možností pomohly. Ruku k dílu přidal i technický provoz léčebny.
Všichni zaměstnanci ocenili nadšení, skromnost a pracovitost přátel z Norska. Nechyběli hosté ze základní školy při DPL, základní školy a mateřské školky z obce Opařany.
Norští přátelé se podívali i po léčebně a poděkovali za to, že u nás mohli pracovat a dát  léčebně tento svůj dar. Opakovaně děkovali za poskytnuté služby ze strany léčebny, za přátelskou spolupráci při stavbě a zase se těší na příští rok, kdy by chtěli své dílo rozšířit.
Stonožce, Norům  a technickému provozu děkuji. 

Věřím, že Gapahuk přispěl v rozvoji farmy ke komfortu.
Hodková Iva

foto