Aktuality

Koncert Musica da Chiesa a DMS 4.12.2014

Za podpory Stavitelství Řehoř, s.r.o. a Řádu sv. Lazara se konal v čase adventním    v pořadí  10. koncert  starých historických nástrojů  pro děti , zaměstnance a hosty  v křížové chodbě  u  refektáře. V průběhu koncertu předali  špitálník  řádu M. Zahálka a kancléř chev. Petr J. Řehoř nemocnici šek na 30 000 Kč z výtěžků DMS a darů řádu na program hipoterapie a muzikoterapie pro  rok 2015.
Součástí programu byly výstavy  z arteterapie,  pokračování další nové části výstavy k 90.letům  dětské psychiatrie a přátelské setkání po koncertu s členy  řády a  zaměstnanci DPN.
Plakát