Aktuality

Kvalita Očima Pacientů.

Ministerstvo zdravotnictví uskutečnilo již podruhé ve všech přímo řízených nemocnicích a dvanácti psychiatrických léčebnách měření kvality zdravotnických služeb nazvané Kvalita Očima Pacientů.
Jde o jediný relevantní výzkum v České republice srovnatelný s mezinárodními standardy. Proběhl ve 27 zdravotnických zařízeních a zúčastnilo se jej více než 23 tisíc pacientů. Uskutečnil se v listopadu a začátkem prosince loňského roku. Návratnost dotazníků přesáhla 70 %
Z tiskové zprávy MZ "Kvalita očima pacientů 2008")
Měření potvrdilo, že kvalita zdravotní péče poskytovaná pacientům ve fakultních nemocnicích, psychiatrických léčebnách a dalších zdravotnických zařízeních přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR dosahuje nebo se blíží velmi dobrému standardu. Velmi pozitivně jsou pacienty hodnoceny zejména doba čekání na přijetí vzhledem ke zdravotnímu stavu, dodržování termínu přijetí, kontinuita informací od personálu, frekvence návštěv ošetřujícího lékaře, tišení bolesti, zapojení rodiny nebo informace o péči a užívání léků po propuštění. „Stejně jako v předchozím šetření jsou nejvíce spokojeni pacienti z fakultních nemocnic Ostrava, Plzeň a Hradec Králové. Ze specializovaných zařízení je nejlépe hodnocen Masarykův onkologický ústav Brno, který získal nejvyšší hodnocení ze všech 27 zdravotnických zařízení,“ představuje výsledky průzkumu Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví pro zdravotní péči. „Za velmi pozitivní považujeme skutečnost výrazného meziročního zlepšení především v oblastech, kde byly při předchozím šetření s kvalitou problémy,“ doplnila Markéta Hellerová.