Aktuality

Loutky v nemocnici- Krásné zakončení prázdnin 2011

Loutky v nemocnici přijely mezi děti na dětskou psychiatrii v Opařanech.

Návštěvy sdružení „Loutky v nemocnici“ byly pro dětské pacienty i ošetřující personál inspirací, plné společné tvůrčí radostné pohody, v duchu svobodné kreativity i moudrosti oživených příběhů, jejichž pointa zasahovala často přímo k jádru potíží, které našim pacientům dělají starosti.

Děti tak mohly hravou formou vstřebávat povzbudivá poselství, inspiraci k pozitivnějším postojům v boji s vlastními životními trápeními, zprostředkovaná s laskavým, radostným optimismem, který sám byl podporou a inspirací.

Nejvděčnější ohlas jsme přirozeně zaznamenali u dětí, které se staly na několik dnů hlavními aktéry hry, tvůrci loutek a rekvizit. Většinou nadšeně žily příběhem a svými rolemi po celý čas přípravy vystoupení, své role a krátké scénky si někdy spontánně přehrávaly i v době jiných celodenních aktivit. Bylo vidět, že paradoxně možnost hrát roli mnohým poskytla autentický zážitek být sám sebou se svobodným vyjádřením i skrývaných emocí (zejména v těch cvičných přehráváních, při nichž byly zcela uvolněné), což rámec příběhu a role v něm bezpečně umožňoval.

Možnost prožít sebe samé v dobré roli, v roli nesoucí nějaký důležitý význam, postoj či charakteristiku, zjevně naplňovala děti radostí z objevování vlastních možností. Ze svědectví starších pacientů i z reakcí těch mladších bylo zřejmé, že pro děti byl milý a povzbuzující samotný emotivní zážitek společné týmové kreativní atmosféry.

Prožitky dětí byly významné i pro nás, ošetřující personál, k možnosti rozvíjení pozitivních impulsů z celé akce v další terapeutické práci s dětmi.