Aktuality

Nemocnice dostala dar

Generální ředitel MOTOR JIKOV Group.a.s. na koncertu dechové hudby Jižani v Českých Budějovicích předal ředitelce nemocnice symbolický šek v hodnotě 100 000 Kč na pořízení dataprojektoru, plátna a notebooku .
Dar umožní nabídnout dětem další programy v rámci léčebného procesu.
Na koncertě Jižanů vystoupila i skupina dětí z nemocnice s malým koncertem zpěvu v doprovodu kláves.
Součástí koncertu byla prodejní výstava originálních děl- obrazů, které byly použity pro kalendář MOTORU JIKOV Group a.s. z arteterapeutického ateliéru DPN.Instalaci umožnila Galerie Zlatý Klas, která má celoročně prostory koncertní síně Otakara Jeremiáše v pronájmu.
foto