Aktuality

Neuropsychologické vývojové aspekty u psychiatrických onemocnění

21.2.2007 se konal v léčebně odborný seminář na téma
Neuropsychologické vývojové aspekty u psychiatrických onemocnění- poruchy chování, schizofrenie, schizoafektivní poruchy a pervazivní vývojové poruchy
přednášející Doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc. z PK VFN Praha.
Semináře se zúčastnilo 56 zdravotníků z DPL a dalších zdravotnických zařízení.
Téma bylo velmi zajímavé, zazněly nejen shrnující studie k pedopsychiatrické diagnostice a léčbě, ale i jejich aplikace do běžné praxe.
Přednášející kladl důraz na včasnost vyšetření , stanovení správné diagnózy a léčby odborníkem pedopsychiatrem. Včasnou a správnou diagnostikou je dítě správně léčeno a zabrání se tak prohlubování potíží a komplikacím nemoci. včetně sociálních důsledků.
Velká část přednášky byla věnována bipolární poruše v dětském a dorostovém věku , jejím odlišnostem od věku dospělého jak v diagnostice, tak v léčbě, a to v závislosti na věku dítěte či dospívajícího.
Aktuality - archivAktuality - archivAktuality - archiv