Aktuality

Oslavy Dne dětí v léčebně Opařany 2007

25.5.2007 navštívila léčebnu stonožková škola ze Spáleného Poříčí.
Na zahájení akcí v rámci Dne dětí se přijeli podívat i další hosté.
Paní Běla Gran Jensen- prezidentka Hnutí Stonožka a patronka léčebny a pan Petr Řehoř kapitrulář Českého velkopřevorství řádu sv. Lazara Jeruzalémského.Školní soubor z Poříčí Centipede a kapela Black Magic připravil pro děti v léčebně příjemný den.Tančilo se, zpívalo se. Pro hosty bylo připraveno pohoštění na farmě, hosté si vyzkoušeli norský Gapahuk, prohlédli si sad a farmu. Nechyběla ani siesta v čajovně a klubu, prohlídka rehabilitačního centra léčebny a na závěr i zdolání stonožkové horostěny v parku léčebny.
Léčebna dětem ukázala část léčebných programů a zázemí v léčbě dětí na psychiatrii. ZŠ při léčebně nabídla hostům dětem a pedagogům prohlídku školy a krátkou informaci o systému vzdělávacích programů při hospitalizaci dětí na psychiatrii.
Spálenopoříčská škola spolupracuje dlouhodobě se Stonožkou a významně se podílela na podpoře projektů pro dětskou psychiatrii v Opařanech finančními sbírkami a pomocí při zakládání a budování farmy.

FotoPlakát