Aktuality

Oznámení o změně názvu státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem zdravotnictví

Opatřením č.j. 8868-XII/2013 ze dne 29. března 2013 s účinností ke dni 1. července 2013 se mění název Dětské psychiatrické léčebny Opařany na název Dětská psychiatrická nemocnice Opařany a vydává se úplné znění zřizovací listiny Dětské psychiatrické nemocnice Opařany č.j. 8870-XII/2013 s účinností ke dni 1. července 2013.

Název Dětské psychiatrické léčebny Opařany, identifikační číslo 00667421, Opařany 121, Opařany, PSČ 391 61, státní příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví po změně ke dni 1. července 2013 zní:
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany, Opařany 121, Opařany, PSČ 391 61, identifikační číslo 00667421.
Datum změny: ke dni 1. července 2013.

Odkaz MZČR