Aktuality

Park- javor kapadocký

V DPL Opařany v klášterní zahradě za budovou „A“ se nachází dendrologicky cenné a vzácně se vyskytující 2 exempláře javoru kapadockého.
V jihočeském regionu se nacházejí javory kapadocké pouze u nás v léčebně v Opařanech.
Jsou součástí parku – kulturní památky. Jeden strom je vykloněn v úhlu 30 st., obvod kmene 200 cm, v koruně zjištěny plodnice parazitických dřevokazných hub, které prorůstají až do živé dřevní hmoty.
Druhý strom s obvodem kmene 248 cm má v kmeni dutinu prostupující až do výšky 3m, jeho celkový stav je poměrně dobrý.
Z bezpečnostních důvodů uvnitř i vně DPL požádala léčebna Městský úřad v Táboře - odbor územního rozvoje o jejich odstranění. Až při jednání jsme byli seznámeni s cenností exemplářů.
Závěr posledního jednání je závazný a bylo vydáno dne 3.8.2009 závazné stanovisko.
Poněvadž jde o dendrologicky vzácné a cenné exempláře, oba stromy budou posouzeny zástupci Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích s cílem získání roubů z obou jedinců. Poté budou oba stromy stabilizovány odlehčením korun. Za oba stromy, které bude pravděpodobně nutné během několika let odstranit, provede léčebna náhradní výsadbu z přemnožených jedinců. Pokud by se nepodařilo získat stromy přemnožením, bude nutné nakoupit sazenice u odborné firmy, která zajišťuje sazenice vzácnějších druhů dřevin.
Stanoviště výsadby určí odborný pracovník Národního památkového ústavu Č. Budějovice.
Termín výsadby u přemnožených stromů po dopěstování pravděpodobně v r. 2013.
Termín výsadby zakoupených stromů/ pokud se nepodaří přemnožení/ v r. 2010.
Stávající javory kapadocké mohou být pokáceny až po přemnožení a zajištění nových sazenic.
Předpokládaná doba kácení je v období vegetačního klidu v r. 2010/2011.

Foto1Foto2