Aktuality

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství VI - problematika dětské a dorostové psychiatrie

Dne 14. 4. 2005 se v DPL Opařany koná seminář Psychiatrické sekce České asociace sester na téma: Po stopách psychiatrického ošetřovatelství VI - problematika dětské a dorostové psychiatrie.
Semináře se účastní ošetřovatelský personál psychiatrických zařízení z celé ČR.
O účast na semináři je velký zájem. Pro přihlášené zájemce o seminář, jejichž účast byla z kapacitních důvodů odmítnuta, je připraven náhradní termín, a to 5. 5. 2005.