Aktuality

Pomáháme. Výstava pro Stonožku.

 Letošní velikonoční prodejní výstavka v DPL Opařany byla velmi úspěšná. Zúčastnily se i děti z MŠ a ZŠ Opařany. Zájem o výrobky byl opravdu veliký, o čemž svědčí i výsledek 3 050,- Kč, který byl zaslán na konto Stonožky v jarním Stonožkovém týdnu.
Foto