Aktuality

Pozvání na Řádový den 11.12.2010

Projekt Řádu v DPL pokračuje.
I letos jely děti z léčebny do Prahy na pozvání přátel Řádu Sv. Lazara Jeruzalémského na jejich slavný Řádový den.
Mše svatá se konala od 11,00 v chrámu sv. Františka z Assisi.
Pozvání patřilo dětem i na slavnostní oběd s Lazariány na lodi Nepomuk na Vltavě . Z rukou samotného Jan hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz - 50. velmistra Řádu svatého Lazara Jeruzalémského převzaly krásné vánoční dárky.
Nechyběla ani plánovaná procházka vánoční Prahou směr Karlův most, Kampa , Václavské náměstí, Staroměstské náměstí a večeře v nákupním centru na Chodově.