Aktuality

Předvánoční setkání přátel nemocnice nad kronikami , historií a současností 11.12.2017 od 14:00 hodin v čajovně

Kroniky, povídání, vzpomínání, komentovaná prohlídka vybraných prostor nemocnice, bazárek. Zveme srdečně všechny zájemce. Nemusíte se objednávat.
plakát