Aktuality

Řád sv. Lazara Jeruzalémského podporuje DPN Opařany

Velmistrem řádu je hrabě Jan Dobrzenský z Dobřenic.
Jak dnes žijí potomci českých šlechtických rodů? Pestré dějiny starého českého rodu Dobrzenských z Dobřenic. Dnešní každodenní starosti Jana Dobrzenského z Dobřenic a jeho činnost v Řádu svatého Lazara. Připravili Tomáš Černý a Martin Groman.
Můžete si poslechnout na zde