Aktuality

Řád sv. Lazara Jeruzalémského pozval v čase předvánočním děti na svůj Řádový den do Prahy 15.12.2012.

Mše v kostele při nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, setkání v refektáři u oběda, povídání se členy Řádu a předání dárků to vše předcházelo další části programu, a to prohlídce vánoční Prahy.
Více na www.rslj.cz, www.boromejky.cz
foto