Aktuality

Regulační poplatky se v DPN od 1.1.2014 neplatí

  • Od 1. 1. 2014 se nebudou platit poplatky za pobyt v lůžkových zařízeních (nemocnice, psychiatrické  nemocnice, psychiatrické léčebny, lázně nebo léčebny dlouhodobě nemocných). Tyto poplatky byly zrušeny nálezem Ústavního soudu z července letošního roku. (Pozn.: Ministerstvo zdravotnictví podalo návrh na jejich snížení na Kč 60,- za den bez časového omezení s tím, že by od platby byly osvobozeny děti do 18 let věku. Tento návrh byl přijat vládou, avšak nová Poslanecká sněmovna zamítla jeho přijetí ve zkráceném projednávání. Další osud regulačních poplatků u lékaře, v lékárnách či na pohotovosti je tedy otázkou, kterou se bude zabývat až příští vládní koalice).
  • Poplatky, které od 1. 1. 2014 zůstávají, jsou poplatek za návštěvu pohotovosti ibez omezení věku – Kč 90,-, dále poplatek za návštěvu lékaře od 18 let věku –Kč 30,- a také poplatek za výdej léků na předpis – Kč 30,- za recept (nikoli za položku na receptu).

  • Více na www.mzcr.cz