Aktuality

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ OPRÁVNĚNÍ

k poskytování zdravotních služeb ze dne 26.6.2013
V DPN Opařany na základě rozhodnutí Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, došlo k rozšíření lůžkové dětské a dorostové psychiatrie o akutní lůžkovou péči
standardní.
Počet lůžek 150 celkem, z toho 15 lůžek akutních standardních a 135 lůžek následné péče.