Aktuality

Seminář Schizofrenie v dětském a adolescentním věku a Emoční vývoj v dětsví

se konal 4.12.2012 v léčebně. Přednášející Doc.MUDr.Eva Malá CSc.
Teorie, praxe, léčba, moderní psychofarmaka.
Více o schizofrenii :
addp.cz