Aktuality

Společné prohlášení ředitelů psychiatrických léčeben České republiky 2011

Společné prohlášení ředitelů psychiatrických léčeben České republiky 2011

                My, ředitelé psychiatrických léčeben, považujeme za nutné obrátit se na vedoucí představitele České psychiatrické společnosti, Ministerstva zdravotnictví ČR, České lékařské komory a zdravotních pojišťoven, protože z některých prohlášení vysokých představitelů Všeobecné zdravotní pojišťovny vyplývá, že hrozí prakticky likvidace lůžkové psychiatrické péče v České republice, aniž by za ni byla zajištěna jakákoli náhrada.

V časopise FLORENCE byl dne 9.5.2011 uveřejněn článek MUDr. Z. Kučerové „Skryté sociální hospitalizace jsou problém“, ve kterém je uvedeno, že revizní lékaři VZP při svých kontrolách v roce 2010 zjistili, že v psychiatrických léčebnách je 69% pacientů hospitalizováno neoprávněně, neboť důvodem jejich hospitalizace nejsou důvody zdravotní, ale sociální. Protože MUDr. Kučerová je ředitelkou Odboru kontroly a revize zdravotní péče Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a protože z jejího článku vyplývá, že VZP odmítá léčbu těchto pacientů psychiatrickým léčebnám proplácet, nelze brát názory, vyjádřené v tomto článku, na lehkou váhu..

                Pokud by se VZP skutečně rozhodla neproplácet psychiatrickou léčbu za 69% pacientů, kteří jsou hospitalizováni v psychiatrických léčebnách, znamenalo by to samozřejmě jejich ekonomickou likvidaci, protože žádné zdravotnické zařízení není schopno pokračovat v činnosti v případě takového snížení příjmů.

Jako ředitelé psychiatrických léčeben, kteří zajišťují přibližně 90% lůžkové péče o duševně nemocné v České republice, považujeme takovýto přístup za odborně zcela neospravedlnitelný a nezdůvodnitelný, a uvedené číslo (69%) za naprosto v rozporu se skutečným stavem.

                Základní problém spatřujeme ve faktu, že ačkoliv se o tzv. „hospitalizacích ze sociálních důvodů“ v různých textech hovoří, VZP ani žádná jiná instituce dosud nestanovila kritéria, podle kterých lze určit, zda se u konkrétního pacienta jedná o hospitalizaci ze zdravotních či ze sociálních důvodů. Bez těchto kritérií, vypracovaných odborníky, kteří problematice skutečně rozumějí, považujeme jakékoli údaje o tom, kolik procent pacientů je hospitalizováno tzv. „ze sociálních důvodů“, za zcela nepodložené a zavádějící.

Žádáme proto představitele VZP i jiných zdravotních pojišťoven, které odmítají proplácet léčbu, která byla v psychiatrických léčebnách pacientům poskytnuta, s argumentem, že se jedná o hospitalizaci ze sociálních důvodů, aby od této praxe ustoupili do doby, než budou takováto jasná, snadno určitelná a odborně odůvodněná kritéria stanovena a odsouhlasena i zřizovatelem většiny psychiatrických léčeben, což je Ministerstvo zdravotnictví.

                Další problém spatřujeme ve skutečnosti, že o tom, zda je pacient v psychiatrické léčebně hospitalizován ze sociálních nebo ze zdravotních důvodů, rozhodují bez existence pevně stanovených kritérií zcela voluntaristicky a svévolně revizní lékaři zdravotních pojišťoven, kteří nemají odbornost v oboru psychiatrie. V důsledku toho nerozumí odborné terminologii, používané v psychiatrii k popisu psychického stavu pacientů, a posuzují závažnost zdravotního stavu pacientů často jen s ohledem na jejich tělesný stav. Také nedokáží správně posoudit nezbytnost poskytování psychiatrické léčby s ohledem na prognózu dalšího vývoje psychického stavu v případě, že by pacientovi tato léčba byla odepřena. Toto neodborné posuzování oprávněnosti poskytování zdravotní péče ve svém důsledku ohrožuje zdravotní stav mnoha duševně nemocných, a proto jej považujeme za postup, který je v rozporu s etikou výkonu lékařského povolání.

                Vyzýváme proto představitele České psychiatrické společnosti, Ministerstva zdravotnictví ČR, České lékařské komory a zdravotních pojišťoven k jednání, na kterých by byla otázka kritérií sociální indikace hospitalizace a odbornosti revizních lékařů zdravotních pojišťoven společně projednána a nalezena společensky přijatelná východiska, zajišťující přetrvání poskytování lůžkové psychiatrické léčby duševně nemocným v České republice.

 

MUDr. Ivan Drábek, ředitel Psychiatrické léčebny  v Opavě

MUDr. Zdeňka Drlíková, ředitelka Psychiatrické léčebny v Jihlavě

Ing. Ladislav Henlín, ředitel Psychiatrické léčebny  v Petrohradě

MUDr. Iva Hodková, ředitelka Dětské psychiatrické léčebny  v Opařanech

MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické léčebny  v Praze- Bohnicích

MUDr. Petr Jeřábek, ředitel Psychiatrické léčebny v Bílé Vodě

Ing. Dana Kolářová, ředitelka Psychiatrické léčebny Kosmonosy

MUDr. Dagmar Malotová, ředitelka Psychiatrické léčebny  ve Šternberku 

MUDr. Jaromír Mašek, ředitel Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě

MUDr. Anděla Nerudová, ředitelka Psychiatrické léčebny ve Velké Bíteši

MUDr. Petr Možný, ředitel Psychiatrické léčebny v Kroměříži

MUDr. Vladimír Muchl, ředitel Psychiatrické léčebny ve Lnářích

MUDr. Marek Radimský, ředitel Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích

MUDr. Ivana Schejbalová, ředitelka Psychiatrické léčebny v Lounech

MUDr. Jiří Tomeček, ředitel Psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích

MUDr. Vladimír Žižka, ředitel Psychiatrické léčebny  v Dobřanech

26.5.2011