Aktuality

Stanovisko psychiatrické společnosti ČLS JEP - Psychiatrická péče v době ohrožení nákazou COVID-19.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a celostátní karantény, rozhodnutím vlády o zákazu volného pohybu osob od 16.3.2020, bych chtěl informovat veřejnost, že lůžková i ambulantní psychiatrická péče v ČR je i nadále zabezpečena.

Jednotlivá psychiatrická zařízení mohou podle svých aktuálních personálních a provozních možností přistoupit k omezení neakutních hospitalizací a provozu denních stacionářů – informujte se proto prosím vždy na příslušném pracovišti.

Rovněž psychiatrické ambulance zůstávají otevřené, nicméně pacientům doporučujeme omezit neakutní a rutinní návštěvy, využít možnosti zaslání elektronického receptu. Preferujeme distanční kontroly a vyšetření prostřednictvím telefonických konzultací, přes Skype a jinými elektronickými prostředky. Tato distanční vyšetření a léčba není nadstandardní péčí a bude hrazena stejně jako péče poskytovaná při osobní návštěvě v ambulanci z prostředků veřejného pojištění (pokud má poskytovatel uzavřenou smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou). Při osobní návštěvě klademe zvýšený důraz na dodržování všech hygienických a protiepidemických opatření, včetně omezení počtu pacientů současně se nacházejících v čekárně. O tom, zdali bude péče poskytnuta distančně nebo osobně, rozhoduje lékař.

Další aktuální informace naleznete na:

https://koronavirus.mzcr.cz/

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP