Aktuality

Trampolína rozvíjí vnímání vlastní tělesnosti

U dětí se specifickými poruchami učení a chování, s tělesným i mentálním postižením, s psychickými poruchami , ale i u dětí zcela zdravých se v některých školách využívá trampolína. V čem jim trampolína pomáhá?

Trampolining je moderní přístup v pojetí vnímání vlastní tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku. Jde o získávání takových pohybových dovedností, schopností a kompetencí pomocí trampolíny, které jsou využitelné ve všech oblastech života jedince i společnosti. Oblast reedukace specifických poruch učení a chování (SPUCH) je jednou z nich. Jde zejména o rozvoj nervosvalové koordinace, senzomotorických dovedností, prostorové orientace, rytmizace, sociálního vnímání a prožívání. Pohupující se plachta trampolíny má navíc významně stimulující antistresový účinek. U dětí se SPUCH je proto trampolining víc než opodstatněný. Trampolining není samonosnou reedukační metodou, může však významně obohatit současný rejstřík nápravných aktivit.

Trampolining je však taktéž pohybovou činností na bázi adrenalinového sportu. Proto se skákání na trampolíně stává atraktivním zdrojem žádoucí pohybové činnosti dětí a dospívajících. Z tohoto pohledu se jeví tento druh pohybové aktivity jako rozhodující v boji proti nudě, která alternuje např. vznik sociálně patologických jevů.

Princip úspěšnosti trampoliningu spočívá nejen ve fyziologii a biomechanice pohybu na trampolíně, ale též v individuálním přístupu s přihlédnutím k věkovým a individuálním zvláštnostem a možnostem dítěte, jakož i dosavadním pohybovým zkušenostem i k druhu a rozsahu postižení.

Trampolining lze s úspěchem využít i v rehabilitačních programech na dětské psychiatrii. V léčebně bude na každém oddělení pravidelnou součástí rehabilitace a volnočasových aktivit pro vybrané skupiny dětí a mladistvých od července 2005.
foto