Aktuality

V čase adventním zazněly tóny starých hudebních nástrojů Musica Da Chiesa

na koncertě pro děti v opařanské léčebně. Koncert se konal přímo v léčebně u refektáře a byli pozváni i zaměstnanci a zájemci z okolí.
Koncerty se staly již tradicí a patří k podporovaným projektům Stavitelství Řehoř s.r.o a Řádu Sv. Lazara pro DPL Opařany .
Hosté zašli za dětmi na oddělení, děti je provedly po nově vybaveném oddělení z Norských fondů.
PlakátFoto