Aktuality

V DPL Opařany měl letošní Štědrý večer velmi slavnostní atmosféru. Kromě očekávání Ježíška, dárků děti a sestřičky čekaly na „ štědrovečerní vizitu“.

V DPL Opařany měl letošní Štědrý večer velmi slavnostní atmosféru. Kromě očekávání Ježíška, dárků děti a sestřičky čekaly na „ štědrovečerní vizitu“. Na setkání s lidmi, kteří v podvečer přicházejí popřát dětem a personálu hezké a radostné Vánoce. K vizitě se letos poprvé a vzácně připojila Stonožka - prezidentka Hnutí na vlastních nohou paní Běla Gran Jensen v doprovodu pana majora Milčického s rodinou. Také štáb České televize a Deníky Bohemia mohly být přítomny štědrého večera v léčebně. Vládla radost ze setkání, z rozdávání dárků. Každý byl obohacen o atmosféru prožívání tak citlivých chvil, jako je Štědrý den v dětské psychiatrické léčebně. Nás „ domácí“ potěšily úsměvy všech. Nebyly slzy. Nebyl pro ně prostor ani čas. Paní Běla rozdávala dárky od Stonožky a plnou náruč optimismu a vřelého objetí.Dojemné a radostné pro nás všechny zúčastněné. Jsou to vzácné okamžiky, které se zapisují do historie a do současnosti zároveň .Pro dospělé a pro děti. Pro pacienty, které osud v tento den určil do péče naší léčebny. A těch dětských pacientů bylo 70. Hezké svátky vánoční !
foto