Aktuality

V DPL proběhla další část projektu 2004/2005 – Práce s agresivitou u dětských pacientů v DPL

V DPL proběhla další část projektu 2004/2005 – Práce s agresivitou u dětských pacientů v DPL a to Kurz technik zvládání neklidných a agresivních nemocných. V termínu 18.-22.10.2004. NCO NZO – Brno, lektorka A. Šilhartová a Vojtěch Malčík.
Počet účastníků celkem: celkem 48. Z toho 2 hosté ze Speciálních škol při DPL, 6 lékařů, 2 psychologové a jeden terapeut. Ostatní účastníci byli z řad ošetřovatelského personálu.
Kurz byl hodnocen účastníky jako přínosný pro práci na dětské psychiatrii.Lektorka Šilhartová je erudovaná a má dlouholeté profesní zkušenosti v práci na lůžkové psychiatrii. Její kolega je sportovec vycvičený v sebeobraně. Kurz byl veden tak, aby účastnící získali dovednosti, které mohou využít právě ve zdravotnickém zařízení k bezpečnosti pacienta a personálu. Přístupy jsou jasné, etické a podporují jistotu odborného personálu tak, že setká-li se s neklidným agresivním pacientem dokáže uvážlivě, odborně a eticky pacienta omezit.
Pro obnovování nabytých vědomostí a dovedností navrhujeme využití videozáznamu z kurzu, který spolu s manuálem v písemné podobě budeme distribuovat na stanice. K návrhům, jak neztratit praktické dovednosti, patří možnost tréninku skupin, jejich pravidelné setkávání.Pokud finanční možnosti DPL dovolí, chceme jednou za půl roku kurz v určité struktuře zopakovat.Byla i nabídka lektorů na víkendové setkání nebo letní kurz apod.Sdělte, prosím, prostřednictvím svých nadřízených do konce listopadu, kterou formu udržování praktických dovedností byste upřednostňovali a nebo nové návrhy.