Aktuality

Velikonoční výstava

Těsně před Velikonočními svátky jste mohli v Dětské psychiatrické léčebně zahlédnout skupinky návštěvníků mířících do budovy A. Zde byla nainstalována Velikonoční výstava, kterou jsme se přihlásili již tradičně ke Stonožkovému týdnu. K rozhodnutí uspořádat výstavu právě zde, nás vedl nejen nedostatek prostoru na ergoterapii, ale hlavně využití reprezentativních prostor refektáře .

Na námětech se pracovalo od ledna. Pacienti se naučili pracovat s novými materiály a jejich zpracování novými technikami. Návštěvníci, kteří projevili zájem se dozvěděli, jak jejich práce vznikaly.

Přispěli pravidelní návštěvníci výstav, ti si zároveň odnášeli drobnosti, které je nějak oslovily. Dostavila se i ZŠ ze Stádlce. Přišli pěšky, ačkoliv jim počasí příliš nepřálo. Příslib, že se další výstavy účastní opět a slova chvály nás potěšila.

V knize návštěv výstavy o tom svědčí jejich pochvalné zápisy, ale i také od dalších hostů. Velice si vážíme od všech ocenění, ale i zhodnocení právě od dětských návštěvníků.

Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu. Všem pacientům,( někteří již v léčebně nejsou ) terapeutům , p. Novákové – zhotovení plakátů, letáků , ale i st A7 , B4 – roznášení plakátů , úseku prádelny za konstruktivní řešení při zajištění výstavy. Prostě, kdo mohl – pomohl.

Výtěžek z výstavy výrobků ergoterapie 2610 Kč bude věnován pro Hnutí na vlastních nohou- Stonožka.

Foto