Aktuality

Volby do odborné společnosti

5.9.2012 se konaly volby do výboru sekce dětské a dorostové psychiatrie
Psychiatrické společnosti ČLS JEP v posluchárně Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11, Praha 2.
Byl zvolen nový výbor ve složení.

Předseda
Doc . MUDr. Ivo Paclt, CSc.
Místopředseda
MUDr. Jaroslav Matýs
Členové
MUDr. Iva Hodková
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.
Doc. MUDr.  Libuše Stárková, CSc.
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
MUDr. Petra Uhlíková