Aktuality

Výstava v kině Portyč v Písku po šesté 2.12.-20.12.2009

DPL Opařany se zúčastnila na pozvání organizátorů po šesté 7. ročníku vánoční prodejní výstavy výrobků v kině Portyč v Písku.
Léčebna prezentovala výrobky všech dětí z ergoterapie a z volnočasových aktivit děvčat.Letošním hitem byly korálky, krabičky a výrobky z FIMA. Výtěžek z výstavy je určen podle prodeje na jednotlivá odd. léčebny pro nákup dalších materiálů. 

TZ Přiblížil se sedmý ročník charitativní Vánoční prodejní výstavy v Písku

Písek, 25.11.09, APP, eve
Sedmý ročník Vánoční prodejní výstavy v kině Portyč v Písku je za dveřmi. Začne vernisáží ve středu 2. prosince v 16,00 hodin. Vystoupí na ní dětský sbor Zvoneček při DDM Písek, účastníky potěší už tradiční čokoládový raut a dětské návštěvníky nepochybně i benefiční pohádkové pásmo Vánoce v kině. Na prodejní výstavě samé se letos budou svými výtvarnými pracemi a rukodělnými výrobky podílet děti z Denního a týdenního stacionáře DUHA Písek, z Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zběšičkách, z Dětské psychiatrické léčebny Opařany a nově také klienti Seniorského domu Písek. Výstava potrvá do 20. prosince, přístupná bude vždy v době promítání kina a veškerý výtěžek z prodaných výrobků a dobrovolného vstupného poputuje do autorských ústavů.
Podobně jako v minulých letech se návštěvníci mohou těšit na přehršel půvabných prací od drobných perníčků, korálků a ručně zdobených vánočních přáníček přes výšivky, polštářky, výrobky z přírodnin, adventní věnce až po keramiku, malbu na sklo a na hedvábí. Z připravované kolekce stacionáře pro postižené děti DUHA Písek jmenujme například oblíbené keramické anděly, tentokrát hlavně závěsné, dále keramické kočky jako kasičky, slepici se zlatými vejci, betlémy, kachle, svícny, dřevěné ozdoby na stromeček, hedvábné šály, akvarely, pastely i rytiny, andílky z drátů, vánoční koule, papírové ozdůbky a další. „Na letošní výrobky se už velice těšíme,“ svěřuje se zakladatel Vánočních prodejních výstav (dříve Vánoční dražby) Radek Kočí, předseda představenstva a ředitel písecké stavební firmy KOČÍ a.s., „a věříme, že nedočkaví jsme nejenom my, ale spousta Píseckých. Vánoční prodejní výstavy si totiž za léta svého konání získaly renomé, lidé je vyhledávají, rádi zde nakupují pozornosti pod stromeček pro své blízké a průměrný výdělek jen za první večer se obvykle pohybuje kolem dvaceti tisíc korun. Spolu s finančními dary, které se spřátelenými firmami postiženým dětem k Vánocům poskytujeme, pak celkový výtěžek akce činívá přes sto tisíc korun!“
Partnerem pořadatelské KOČÍ a.s. je letos Kulturní centrum Písek, které poskytuje prostory kina, promítá pohádky, vylepuje plakáty a zajišťuje technický servis – to vše zdarma. Dalším partnerem je písecký hotel OtavAréna, jehož personál pod vedením Martina Slámy stojí za vlastnoručně vyrobenými čokoládovými bonbóny, pěnami, fontánkami… prostě úžasným pohoštěním, kterým nepohrdnou malí ani velcí. O obsluhu při prodeji výrobků se zase obětavě starají studenti Gymnázia Písek. A kdo bývá „partnerem“ v nakupování, tj. v podpoře nemocných a postižených dětí, případně seniorů? Velmi často sami senioři, rodiče s dětmi, představitelé písecké radnice a podnikatelské sféry. Zkrátka lidé ze všech věkových i příjmových kategorií. „A za to jim patří dík. Stejně, jako všem, kteří se na konání akce podílejí. Na shledanou při novém ročníku ve středu druhého prosince ve foyer kina v Písku,“ uzavírá Radek Kočí.