Aktuality

XIII. OPAŘANSKÉ DNY

Ve dnech 23. a 24. září 2005 se konala v Dětské psychiatrické léčebně Opařany ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně a Okresním sdružením České lékařské komory v Táboře celostátní odborná konference dětské a dorostové psychiatrie XIII. Opařanské dny.

Součástí semináře byly odborné přednášky, workshopy, postery, prohlídka léčebny, rehabilitačně resocializačního centra , výstavy a společenský večer. Konferenci navštívilo 160 účastníků a z toho 105 hostů. Podle dotazníkového hodnocení se všem v Opařanech líbilo a máme již návrhy na odborná témata pro 14. Opařanské dny v r. 2007.

Program XIII. Opařanských dnů si můžete stáhnout zde 
foto