Aktuality

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech již tradiční Den otevřených dveří.

10.10.2014  u příležitosti Světového dne duševního zdraví (The World Mental Health Day) pořádá Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech již tradiční Den otevřených dveří. DPN  Opařany se k akci  připojuje a nabízí  prohlídku  nemocnice  pro  zájemce ve spolupráci  se školou.

Počátek vyhlašování Světových dnů duševního zdraví spadá do roku 1992. Jejich vyhlašovatelem je Světová federace pro duševní zdraví (World Federation for Mental Health - WFMH).

Aktuální zahraniční studie zaznamenaly zvýšený výskyt duševních nemocí v populaci. Duševní zdraví je nezbytná součást celkového zdraví člověka, a proto by péče o duševní zdraví měla mít stejnou důležitost, jako péče o zdraví tělesné.  V tomto duchu se snažíme působit na žáky naší školy a rozvíjet jejich individuální schopnosti. Vedeme je k přiměřenému zvládání každodenní psychické zátěže a stresu a ukazujeme cesty k navazování a udržovaní vzájemně obohacujících vztahů s druhými.

Srdečně zveme všechny příznivce duševního zdraví do naší školy.
Zaměstnanci Základní školy při DPN, Opařany 160

pozvánka