Aktuality

Zveme na 5.5.2011 na vernisáž do Jindřichova Hradce. 4. ročník projektu Heleny Shmaus- Shoonerové pro děti v DPL Opařany.

Od roku 2004  je to 4. projekt , kdy umělci v čele s Helenou Schmaus Shooner  pomáhají dětem. Jejich díla zdobí interiéry  léčebny.

5.5. 2011   byla zahájena   výstava vernisáží v kostele sv. Jana Křtitele  v Jindřichově Hradci  UMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEM.
Originální díla Heleny Schmaus-Shoonerové  a jejích přátel, účastníků mezinárodních sympozií "Tradice a možnosti českého porcelánu" a dětí Dětské psychiatrické léčebny Opařany

Děti na výstavě vystavují keramické ptáčky, které malovaly a  jsou k prodeji. Některá originální díla  umělců  jsou prodejní. Výtěžek z nich  bude zčásti putovat na konto  léčebny v Opařanech  na další rozvoj arteterapeutického ateliéru .
Výstava se koná pod záštitou  její excelence Valerie Raymond velvyslankyně Kanady v ČR. V úvodním projevu ji na vernisáži  zastupoval chargé d'affaires velvyslanectví Kanady v ČR Alex McNiven.

Originální díla  jsou instalována  v  křížové chodbě  minoritského  kláštera při severní straně  gotického kostela sv. Jana Křtitele.Autory jsou Helena Shmaus – Shoonerová ( Kanada, ČR), Theodor Buzu (Moldávie, ČR), Emma Srncová ( ČR),  Jan Pacák (ČR), Anna Bosáková (ČR), Otýlie Kletvíková (ČR) , Marie Jarkovská (ČR), Jana Mašíková( Francie, ČR), Alena Kartáková (ČR).
Výstava je  pořádána  Muzeem Jindřichohradecka a pod záštitou Kanadského velvyslanectví.  Bude trvat do 10. července 2011.


Pozvánkapodrobnosti o výstavě na webu obce Krouna