Ambulantní část

Ordinační a provozní doba ambulantní části

Ambulance dětské a dorostové psychiatrie

IČZ: 39325000
IČP: 39325002 dětská a dorostová psychiatrie
ODBORNOST:  306

Vedoucí lékař pracoviště: MUDr. Jan Adam

391 61 Opařany 121, budova D, bezbariérový přístup

Lékaři:
MUDr. Veronika Študlarová

Dětská psychiatrická sestra:
PhDr. Martina Kratochvílová

Ordinační a provozní doba

tabulka: Ordinační a provozní doba ambulance dětské a dorostové psychiatrie
Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Čtvrtek    
Pátek    

Ambulance pro děti a dorost

  • dlouhodobá péče vč. dispenzarizace
  • konsiliární a konzultační služby

Vzhledem k vyhovění potřebám pacientů mohou být příslušné ordinační hodiny přesunuty na jinou než uvedenou dobu.

Telefonický kontakt a objednávky: ambulantní sestra 381 204 211, linka 283 nebo 381 204 283.


Ambulance klinického psychologa

Vedoucí klinický psycholog pracoviště: Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D.
391 61 Opařany 121, budova D, bezbariérový přístup

Ordinační a provozní doba

tabulka: Ordinační a provozní doba ambulance klinického psychologa
Pondělí  
Úterý 8:00 - 12:00
Středa  
Čtvrtek 8:00 - 12:00
Pátek  

Vzhledem k vyhovění potřebám pacientů mohou být příslušné ordinační hodiny přesunuty na jinou než uvedenou dobu.

Telefonický kontakt a objednávky: ambulantní sestra 381 204 211, linka 283 nebo 381 204 283.


Ambulance fyzioterapie

IČZ: 39327000
IČP: 39327001
ODBORNOST: 902

Fyzioterapeutky: Zděnka Málková – vedoucí pracoviště, Kutálková Aneta DiS,
391 61 Opařany 121, budova A, vchod A2, 2. patro
 

Provozní doba fyzioterapie:

tabulka: Provozní doba fyzioterapie
Pondělí
6:30 – 19:00
Úterý
7:00 – 19:00
Středa
7:00 – 19:00
Čtvrtek
6:30 – 19:00
Pátek
7:00 – 15:00

 

 

 

 

Ordinační doba pro ambulantní pacienty:

tabulka: Ordinační doba pro ambulantní pacienty
Pondělí 7:00 – 12:30 13:00 – 15:00 16:30 – 19:00
Úterý 7:00 – 9:30 13:00 – 14:00 16:30 – 19:00
Středa 7:00 – 10:00 13:30 - 14:00 16:30 – 19:00
Čtvrtek 7:00 – 13:00 13:30 - 14:00 16:30 – 19:00

 


 

DPN má uzavřen smluvní vztah s následujícími ZP:

tabulka: seznam pojišťoven
Kód pojišťovny Název pojišťovny
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven, Praha
209 ŠKODA Mladá Boleslav
211 Zdravotní pojišťovna MV ČR
213 Revírní bratská pojišťovna

Vzhledem k vyhovění potřebám pacientů mohou být příslušné ordinační hodiny přesunuty na jinou než uvedenou dobu.
Telefonický kontakt a objednávky: 381 204 233, 381 204 287