Ergoterapie

Ergoterapie

Pracoviště IV. oddělení nemocnice

TERAPEUTKY:

P. Klofáčová, M. Švadlenová, O. Faladová  

 

Přístupy individuální a skupinové na principu klinické diagnózy

 • Individuální ergoterapie základní
  Zahrnuje vhodné specifické činnosti a techniky podle typu postižení. Využívá kreativní a pracovní činnosti s použitím různého materiálu, pracovního náčiní a nářadí.
 • Individuální ergoterapie s využitím dílen
  Zahrnuje cílené terapeutické činnosti a techniky podle typu postižení. Využívá kreativní a pracovní činnosti s použitím různého materiálu,pracovního náčiní a nářad. K terapeutickým činnostem se řadí zejména výroba keramiky, rukodělné práce se dřevem, papírem, látkami aj. Pro výkon terapeutických činností je nutné odpovídajícíc technické vybavení pracovních dílen, popř. vyčlenění pracovního prostoru v místnosti ergoterapie k zajištění bezpečnostních opatření př. terapeutické činnosti.
 • Ergoterapie skupinová základní
  Skupina 3-5 osob. Zahrnuje činnosti aplikované za účelem zlepšení a udržení fyzického, mentálního a psychického stavu s cílem obnovení poškozených funkcí.
 • Ergoterapie skupinová s využitím dílen
  Skupina 3-5 osob. Zahrnuje činnosti aplikované za účelem zlepšení a udržení fyzického, mentálního a psychického stavu s cílem obnovení poškozených funkcí a tréninku tolerance pracovní zátěže. K výkonu je nutné odpovídající technické vybavení pracovního místa, popř. samostaných pracovních dílen. K možným terapeutickým zaměstnáním v tomto výkonu patří práce se dřevem, kovem, papírem, látkami, výroba keramiky. Práce ve cvičné domácnosti, práce na zahradě.
 • Nácvik všedních denních činností individuálně a  skupinově
  Trénink všedních denních činností personálních a instrumentálních pod vedením terapeuta.

Metody, které se uplatňují v naší ergoterapeutické dílně

 • kreativní svobodná tvorba s pracovními materiály, tvořivé výtvarné prostředky - malování, koláže, práce s hlínou,dřevem, textilem, květinové vazby, aranžmá, apod.
 • strukturované techniky ručních řemesel - práce se dřevem, kovem, papírem, látkami, aj.
 • vlastní pracovní rehabilitace-  trénink orientovaný na výkonnost v pracovních dovednostech - drobné pomocné práce, práce na farmě, práce v zahradnictví, cvičná kuchyňka aj.
 • sociální trénink - nácvik komunikace v běžných prostředích obchod, pošta, ale i navazování přátelských vztahů, seznámení, návštěva čajovny, klubu, výstavy, vernisáže, koncertu, konverzace na ulici, na diskotéce apod., možno zpestřit komunikativním malováním, interakčními hrami apod.

Fotogalerie