Hiporehabilitace

Hiporehabilitace v podmínkách DPN Opařany

Hiporehabilitace zahrnuje všechny formy terapie pomocí koně:
  • hipoterapii
  • rekreační a sportovní jezdectví handicapovaných (paradrezúra a paravoltiž)
  • léčebně - pedagogické ježdění
Hipoterapie je léčebná jízda na koni s cílem zlepšit zdravotní stav klientů na principu stimulace jezdce trojrozměrným pohybem koně. Tento pohyb napodobuje chůzový mechanismus člověka a vede k uvolnění spasticity. Toto napomáhá k nácviku chůze, koordinace pohybu, tréninku rovnováhy, posilování ostatního svalstva se sklonem k oslabení. Používá se zejména u dětí s dětskou mozkovou obrnou, lehkou mozkovou dysfunkcí, skoliózami, ortopedickými vadami a dechovými obtížemi, roztroušenou mozkovou sklerózou.
Léčebně - pedagogické ježdění, na které dojíždí někteří naši pacienti do Farmy Y v obci Cunkov, si neklade za cíl nápravu pohybových vad a nedostatků jako fyzioterapeutická hipoterapie, ale jedná se o speciální formu psychoterapie a socioterapie pomocí koně. Kůň koriguje psychické a fyzické příznaky vyvolané duševní chorobou a poruchami chování dětí a adolescentů. Tato forma léčby je indikovaná lékařem a pacient má stanoven individuální terapeutický cíl jak lékařem, tak sestrou. Nejčastějším terapeutickým záměrem bývá uvolnění pozitivních emocí, rozvoj empatie, citová saturace, podpora sociálních dovedností, posílení autoregulačních mechanismů nebo rozvoj pečovatelských postojů. Míru splnění či nesplnění cíle hodnotím formou zápisu na žádance o rehabilitačně resocializační služby RRC DPN po skončení ordinovaného cyklu /nejčastěji 6- 10 intervencí/ nebo při ukončení terapie z jiných důvodů. Tato žádanka se stává součástí zdravotnické dokumentace pacienta a se zápisy dále pracují ošetřující lékař a skupinová sestra.
Terapie se dvakrát týdně účastní po 8 pacientech ze 6 stanic. Připravují se již během cesty, domlouvají si ve dvojicích postup prací, pořadí jízdy a většinou i vyslovují přání starat se o Gracii, Fčelku, Fidorku nebo jinou konkrétní klisničku- vždy vzpomínají na tu, o kterou pečovaly minule. Ve stáji s dětmi pracují instruktoři a podle jejich schopností více či méně řídí čistění a sedlání koně. Tam, kde dítě projevuje nejistotu nebo strach, ho povzbuzují a pomáhají, zasahují, když je děti potřeba zklidnit nebo přimět k práci.
Na vyjížďku nebo do jízdárny jeden z dvojice pacientů jede na koni, druhý mu koně vede, v polovině se vymění. Po návratu do stáje následuje odsedlání a opět čistění a pak pro děti nejoblíbenější část – krmení za odměnu.
Za hiporehabilitací dojíždíme pravidelně za Opařany na Cunkov několik let.
Na program přispívají plně sponzorské aktivity. Provozní náklady nese nemocnice. Program je určen pro vybrané pacienty lékařem.

Fotogalerie