Informace o přijetí

Informace o přijetí

Nemocnice se zabývá diagnostikou a terapií dětí a mladistvých s duševními poruchami od 3-18 let, a to z celé České republiky. Přijímá pacienty na doporučení zejména dětského psychiatra, psychiatra, možno i na doporučení pediatra, dále překladem z lůžkových zařízení - klinik, nemocnic, psychiatrických nemocnic a léčeben, a ve výjimečných případech přijímá bez doporučení odborníka na přání rodiny. Nabízí strukturovanou a komplexní péči jak pro akutní stavy, tak i pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci. Léčba je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Nemocnice má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Délka hospitalizace není určena a je závislá na průběhu léčby.

Centrální příjem pacientů

Bc. Markéta Marešová, DiS.
telefon: 381 204 229
telefon ústředna: 381 204 211, linka 229
e-mail:marketa.maresova@dpnoparany.cz

Nabídka odborných vyšetření

Vyšetření pedopsychiatrické, klinické psychologické, pediatrické, laboratorní. Indikovaná další vyšetření jsou zajištěna v nemocnici v Táboře, Českých Budějovicích a na dalších specializovaných pracovištích.
V areálu nemocnice je dostupná lékárna, odběrová laboratoř, ambulantní pracoviště, základní škola při nemocnici, stanoviště Záchranné zdravotnické služby Jihočeského kraje.

Nabídka léčebných programů

Medicínské intervence, léčebný režim, léčebné programy, komplexní diferencovaná ošetřovatelská péče, vzdělávací proces.

Ústavní lékařská pohotovostní služba

Nepřetržitá dostupnost lékařské péče pro pacienty hospitalizované, dostupnost profesionální telefonní psychoterapeutické pomoci, nabídka krizové intervence - osobní konzultace formou psychoterapeutického pohovoru, konziliární činnost, informace rodičům v době návštěv.

Návštěvní dny

Nejsou časově omezeny. Nemocnice nabízí ubytování rodičů v ubytovacím zařízení na standardně vybavených jedno/dvoulůžkových pokojích a apartmánech. K nabídce patří i možnost stravování v jídelně stravovacího provozu.
Návštěvu je vhodné si domluvit telefonicky předem na oddělení, kde je dítě léčeno.
Návštěvní řád

Informace o zdravotním stavu

Podávají lékaři osobně nebo telefonicky v pracovních dnech v časech 10,00-12,00 hodin a 14,00-15,00 hodin. 
V mimopracovní době, o víkendech a svátcích, poskytuje informace lékař v ústavní pohotovostní službě.