Klub

Klub

Klub pro děti je začleněn do programu rehabilitačně resocializačního centra. Je provozován pravidelně s programem 1x týdně. Jeho hlavní náplní je socioterapeutická zkušenost dítěte, hlavně ale možnost odpočinku, relaxace, setkávání se s přáteli.
Klub mohou využít i rodiče dětí při návštěvách. Návštěva klubu je i motivačním prvkem v léčebném procesu. Nechybí společenské hry, křížovky, hudba, malování nebo jen tak povídání. Návštěvníci klubu si mohou objednat i malé občerstvení.
Provoz klubu bude podporován sponzorskými aktivitami.