Norské fondy

O projektu

norway grants

Projekt Zkvalitnění prostředí a péče o dětské psychiatrické pacienty

Projekt je podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu a ze státního rozpočtu ČR. Předfinancování projektu je zabezpečeno MZ ČR.

Schválený projekt je zaměřen na harmonizaci a estetizaci prostředí nemocnice účelnými, funkčními a moderními celky pro léčebné (terapeutické) dílny, sesterny, pokoje dětských pacientů i venkovní prostory, jež slouží k volnočasovým aktivitám a pohybové terapii.

 

Průběžná zpráva implementace za 1.čtvrtletí 2010

Průběžná zpráva implementace za 1.pololetí 2010

Průběžná zpráva implementace k 30.9.2010

Průběžná zpráva implementace k 31.12.2010

 


Fotogalerie

foto ze slavnostního předání

tabulka: fotodokumentace z průběhu projektu
Fotografie Popis
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Norské fondy - rekonstrukce hřiště  
Norské fondy - rekonstrukce hřiště  
Norské fondy - rekonstrukce hřiště  
Norské fondy - rekonstrukce hřiště  
Norské fondy - rekonstrukce hřiště  
Norské fondy - rekonstrukce hřiště  
Norské fondy - rekonstrukce hřiště  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Fotogalerie  
Norské fondy - technika  
Norské fondy - technika  
Fotogalerie - budoucí denní místnost Budoucí denní místnost
Fotogalerie - budoucí chodba Budoucí chodba
Fotogalerie - budoucí ložnice Budoucí ložnice
Fotogalerie - budoucí sesterna Budoucí sesterna
 Fotogalerie  Vystěhování starého nabytku
Fotogalerie   Vystěhování starého nabytku
Fotogalerie   Vystěhování starého nabytku
Fotogalerie Vystěhování starého nabytku
Fotogalerie  Vystěhování starého nabytku
 Fotogalerie  Montáž nového nábytku
Fotogalerie Montáž nového nábytku

Zpět