Norské fondy

O projektu

norway grants

Projekt Zkvalitnění prostředí a péče o dětské psychiatrické pacienty

Projekt je podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu a ze státního rozpočtu ČR. Předfinancování projektu je zabezpečeno MZ ČR.

Schválený projekt je zaměřen na harmonizaci a estetizaci prostředí nemocnice účelnými, funkčními a moderními celky pro léčebné (terapeutické) dílny, sesterny, pokoje dětských pacientů i venkovní prostory, jež slouží k volnočasovým aktivitám a pohybové terapii.

 

Průběžná zpráva implementace za 1.čtvrtletí 2010

Průběžná zpráva implementace za 1.pololetí 2010

Průběžná zpráva implementace k 30.9.2010

Průběžná zpráva implementace k 31.12.2010