Archiv aktivit

Společenské aktivity rehabilitačně resocializačního centra 2008, 2007, 2006

ROK 2008

březen
Velikonoční výstava v budově G - výtěžek pro Hnutí Stonožka
- výlet do Prahy na Velikonoční stonožkovou výstavu do Mateřské školy Na Smetánce , Praha Vinohrady
duben - květen
- malování keramických ptáků pro výstavu v Bechyni červen-srpen 2008
květen
- Den dětí a oslava 18tin Stonožky, velká Stonožková výstava
- Koncert - Pepa Vágner a pěvecký soubor ZŠ Spálené Poříčí
- stonožková akce DPN : gratulace prim. I. Hodkové k  jubileu
červen
- výlet do Prahy - na cenu Ď do Stavovského divadla , prohlídka Prahy - Hrad,
Staroměstské náměstí…,setkání s hercem panem Krampolem
- Muzeum Bechyně – Vernisáž a výstava obrazů a plastik H. Schmaus – Shoonerové u příležitosti jejího životního jubilea.Setkání s dalšímu umělci Jan Potměšil, Pavel Vítek, Janis Sidovski a další
- Spojeno s prodejní výstavou keramiky, malovaných ptáků a výrobků ergo dílny RRC
2 x doplnění výstavy dalšími výrobky ukončení konec července. Výtěžek z dobrovolného vstupného   a prodeje keramiky a keramických ptáků je 22 411 Kč pro RRC
 
ROK 2007

Čajovna - program pravidelně 1- 2x týdně a zaučení čajových tovaryšů

leden
- spoluúčast na tombole na Ples zdravotníků v Táboře s výrobky našich pacientů
únor
- nastěhování do zrekonstruované rehabilitace - slavnostní zahájení provozu ,předvedena nová vířivá vana k vodoléčbě ,
březen
- výrobky pro Afganistan – stonožková akce
duben
- velká velikonoční výstava ergoterapie v refektáři, prodejní výtěžek pro Hnutí Stonožka - stonožková akce - výlet do Základní školy Dolní Bukovsko
květen
- návštěva ZŠ Spálené Poříčí v naší ZŠ v DPN - výstava školy,pohoštění v čajovně a u Gápahuku, společné sušení sena na farmě.
červen
- MDD,Veselý den s pokrývkou hlavy - akce 4. odd.
-ukončení činnosti RRC v prostorách budovy B - stěhování ergoterapie a arteterapie
září
- stěhování ergoterapie o i arteterapie do zrekonstruované budovy G
- přispění výrobky ergoterapie pro Kosovo- dětské oddělení nemocnice Priština
- Opařanské dny - výstava ergoterapie a prezentace RRC v nových prostorách budovy G
říjen
- Stonožkový týden - podzimní aranžmá - prodejní výtěžek pro Hnutí Stonožka
prosinec
- Vánoční výstava v nemocnici , Vytrubování vánočních písní, pohoštění s punčem
- 4. benefiční Vánoční výstava v Písku - v kině Potyč
- Praha - stonožkový vánoční koncert v Lucerně
- pozvání od Řádu sv. Lazara do Prahy na řádový den Řádu sv. Lazara Jeruzalémského – na mši svatou v kostele sv. Františka z Assisi, slavnostní oběd s členy a hosty Řádu sv. Lazara v klášteře Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou , na prohlídku muzea Karlova mostu. Účast na Koncert u sv. Jakuba , návštěva muzea Karlova mostu, slavnostní oběd dětí s příslušníky Řádu
- Vánoční koncert v Opařanech v kostele sv. Františka Xaverského - Stavitelství Řehoř a slavnostní ukončení roku 2007

 

ROK 2006

Ergoterapie

Výstavy v nemocnici

Jarní výstava
Letní výstava – Projekt Quelle-soutěžní a výstava výrobků ZUŚ Chodov
Podzimní výstava – podzimní výrobky
Zimní výstava – vánoční výrobky pro výstavu v Písku
Velká prodejní výstava v Písku- projekt
Výstava v DPN – tradiční vánoční trhy


Stonožková spolupráce DPN , socioterapeutické a volnočasové programy s účastí ergoterapie

Akce v ZŠ Spáleném Poříčí zahájení Stonožkového týdne v ČR
Akce v ZŠ Kladská Praha Vinohrady – vernisáž , podpora DPN
Akce v ZŠ Litomyšli, ZŠ Damníkov- podpora DPN
Akce Den Armády
Stavba Gapahuku -na farmě DPN, spolupráce s Rotary Norsko/ duben/
Akce Chodov – návštěva, podpora DPN, keramické jmenovky se znaky měst , projekt Stonožky / červen/
Akce Volkswagen předání auta VW pro DPN v prodejně v Praze a představení projektu v ZŠ Jánošíkova Praha 4 při školní akademii dětem a rodičům
Akce – slavnostní předání a posvědcení auta Volkswagen v DPN/květen/
Socioterapeutická akce - výlet do Prahy a na letiště v Ruzyni , přivítání Běly Gran Jensen na letišti v Ruzyni
Akce Dětský den DPN, spolupráce se ZŠ Opařany- hry, soutěže , malování /červen/

- účast na těchto akcích byla podpořena výrobky pacientů

Arteterapeutické ateliéry

Galerie keramického a malířského ateliéru - výstava trvalá ve výstavních prostorách nemocnici
Projekt s ak. malířskou Helenou Schmaus – Shoner v Prácheňském muzeu v Písku- keramické výrobky dětí z DPN a obrazy ak. malířky /červen/