Režim návštěv v DPN Opařany od 13.4.2022

Symbol Stát!

ZMĚNA REŽIMU NÁVŠTĚV V DPN OPAŘANY OD 13.4.2022

Vážení návštěvníci,
s platností od 13.4.2022 do odvolání platí z důvodu aktuální epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID – 19 v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany

OMEZENÍ  NÁVŠTĚV TAKTO:

  1. Návštěvy se hlásí předem na stanici.
  2. Doba návštěv: pondělí – neděle od 09:00 do 17.00 hodin.
  3. Všichni návštěvníci musí být zdraví, přístup na návštěvu není umožněn těm, kteří mají příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku nebo bolesti svalů atd.).
  4. Po dobu návštěvy ve VNITŘNÍCH PROSTORECH nemocnice používají návštěvníci ochranné prostředky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do 15-ti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Respirátory FFP2 je možno zakoupit na recepci DPN.
  5. DPN nabízí možnost ubytování pro návštěvy pacientů v areálu nemocnice.


Aktualizace 13.4.2022
Doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.
ředitel nemocnice

 


DPN Opařany od 16.2.2022 obnovuje provoz fyzioterapie pro veřejnost

Pacienti přichází na fyzioterapii zdraví, bez příznaků virového a jiného akutního onemocnění.
Pacienti nosí na fyzioterapii respirátor FFP2.

 

Aktualizace 15.2.2022

Doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.
dočasně pověřený ředitel nemocnice