Skryté

sv. Markéta

Legendární světice se narodila ve 3. století v Malé Asii v rodině pohanského kněze, pod vlivem své kojné se obrátila ke křesťanství. Poté, co odmítla náklonnost místního vládce, byla krutě mučena a nakonec sťata; ve vězení prý svedla vítěznou bitvu s ďáblem v podobě draka. Je patronkou rolníků, kojných, dívek, rodiček a manželek, pomocnicí při těžkém porodu, proti neplodnosti, při nemocech obličeje a ranách, přímluvkyní za splnění všech přání. Jejími atributy jsou drak, kříž, pochodeň, hřeben a srp.