Zdravotnická pracoviště

Zdravotnická pracoviště a ZŠ

Lůžková část - 60 lůžek

II. oddělení - 60 lůžek - děti mladšího, staršího a adolescentního věku - chlapci a dívky, děti mladšího, staršího školního a adolescentního věku s duševní poruchou či duševním onemocněním v kombinaci s mentální retardací
IČZ: 39801000, IČP: 39801012

stanice B4, 20 lůžek
stanice B6, 20 lůžek
stanice C, 20 lůžek
 
primářka oddělení: prim. MUDr. Daniela Bartošová (stanice B4, B6)
telefon: 381 204 208
telefon ústředna: 381204211, linka 208
e-mail: daniela.bartosova@dpnoparany.cz

vrchní sestra oddělení: Jitka Krlínová
telefon: 381 204 254
telefon ústředna: 381204211, linka 229
e-mail: jitka.krlinova@dpnoparany.cz
 
vedoucí lékař: Doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D. (stanice C, rehabilitačně resocializační centrum)
telefon ústředna: 381204211
e-mail: michal.goetz@dpnoparany.cz
 
vrchní sestra oddělení: Jitka Krlínová
telefon: 381 204 275
telefon ústředna: 381 204 211, linka 275
e-mail: jitka.krlinova@dpnoparany.cz
 
odborný dokumentarista DPN: Hana Herainová
telefon: 381 204 228
telefon ústředna: 381 204 211, linka 228
 
sociální pracovnice oddělení B4, C: Mgr. Miloslava Hanousková
telefon: 381 204 207
telefon ústředna: 381 204 211, linka 207
 
sociální pracovnice oddělení B6, Přijem pacientů: Bc. Markéta Marešová, DiS.
telefon: 381 204 229
telefon ústředna: 381 204 211, linka 229

centrální příjem pacientů
Bc. Markéta Marešová, DiS.
e-mail:marketa.maresova@dpnoparany.cz
telefon: 381 204 229
telefon ústředna: 381 204 211, linka 229

spisovna zdravotnické dokumentace
Hana Herainová
e-mail: hana.herainova@dpnoparany.cz
telefon: 381 204 228
telefon ústředna: 381 204 211, linka 228

komplement

  • laboratoře - KLT Tábor
  • lékárna - Lékárna U Anděla strážce, odloučené pracoviště pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky
    telefon: 381 287 445, 381 204 226

Ošetřovatelská péče

PhDr. Martina Kratochvílová
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

telefon: 381 204 283
telefon ústředna: 381 204 211, linka 283
e-mail: martina.kratochvilova@dpnoparany.cz

 

Základní škola

Pohled na Základní školu při DPN
Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici Opařany 160
zřizovatel: Krajský úřad Jihočeského kraje.
ředitel školy: Mgr. Michal Kučera
telefon: 381 287 153, 381 204 245
fax: 381 287 882